برچسب: اتیکت

۰

اتیکت (هویت نامعلوم)

نزاکت یا آداب معاشرت معادل کلمه (اتیکت) فرانسوی است که در آغاز به معنی(بلیط کوچک) بوده است. در فرانسه، به مردمانی که می خواستند در یک مراسم یا مجامع عمومی شرکت کنند، بلیط های...