دسته: کسب و کار

۰

پیش بینی طلا از نوسان نرخ بانکی

وقتی چرخه اقتصاد جامعه ای به سمت رکود سرازیر می شود، دولتمردان سیاست انبساط پولی را در نظر می گیرند(اما این واژه چه معنی می دهد،…؟) چون مبادلات پولی در سطح جامعه در بانک...